ส้อม, มีด, โต๊ะมีด
โดย assetmanage
png ที่เกี่ยวข้อง