มินเนโซต้า, มินนิโซต้าเลี้ยกการแก้ไข 1, มินนิโซต้าเลี้ยบ้านของ Representatives
โดย heartshield