มิ ลลิ่ง, Hermle Ag, คอมพิวเตอร์ Numerical ควบคุม
โดย amypate
png ที่เกี่ยวข้อง