แวนคูเวอร์ Canucks, แวนคูเวอร์, Calgary นเปลวไฟดูสิว่าใคร
โดย amypate