คอมพิวเตอร์ของไอคอน, เครื่องพิมพ์, Encapsulated แฟ้มโพสต์สคริปต์
โดย markrichmond