สำหรับคนที่ Alchemist อยู่ก่อน, Alchemist รหัส, ปืนใหญ่
โดย sterling
png ที่เกี่ยวข้อง