เปลือกหอยต่างหา, Mollusc เชลล์, แครง
โดย mihaipg
png ที่เกี่ยวข้อง