พื้นที่ทำงานภาพพื้นหลัง, พื้นที่ทำงานพูดเปรียบเทียบหน่ะ, หัวใจ
โดย coronalte
png ที่เกี่ยวข้อง