ทาน Odori, Japan Kgm Nebuta Matsuri, ญี่ปุ่น
โดย heartshield