เฟคก้าจันทน์เทศ, กระถาง, Dracaena Reflexa Variance Angustifolia
โดย webmaster13
png ที่เกี่ยวข้อง