ราโมสิงห์, Ministry ของ Agriculture กล่าเงินรางวัลพวกสวัสดิการสังคม, เกษตร
โดย evossehuh
png ที่เกี่ยวข้อง