เบียร์, Bellwoods งเบียร์, อินเดียขาวผ่องเบียร์
โดย amypate