คาราเต้ด้วย, ศิลปะป้องกันตัว, ปราสาทแกหายไป
โดย amypate
png ที่เกี่ยวข้อง