เนลสันแมนเดล่าแมนเดล่า, ของการแบ่งแยกสีผิว, รเจรจาต่อรองจะสิ้นสุดของการแบ่งแยกสีผิวอยู่ในแอฟริกาใต้
โดย jingke18
png ที่เกี่ยวข้อง