อาการของเลือดออกในสม, อาการของเลือดออกในสมการกุศลเพื่อตำรวจ, อัมพาต
โดย amypate