รถ, รถเสียงล้อรถบดถนน, โดยขาดการสนับสนุ
โดย arul786
png ที่เกี่ยวข้อง