ธุรกิจ, ทีมเวิร์ค, Euclidean เว็กเตอร์
โดย catali
png ที่เกี่ยวข้อง