ระหว่างประเทศอังกฤษภาษาทดสอบของระบบ, การเขียน, โลโก้
โดย medicalpr
png ที่เกี่ยวข้อง