อินโดนีเซีย, Proclamation ของภาษาอินโดนีเซีย Name ชาติสหรัฐอเมริกา, เฟรมภาพ
โดย mirandaromi
png ที่เกี่ยวข้อง