ซักผ้าสัญลักษณ์, รีด ผ้า, สัญลักษณ์
โดย stevenstyle
png ที่เกี่ยวข้อง